Ste lekár, zubár, veterinár, klinika alebo domov dôchodcov? Využite náš špeciálny program pre zdravotníckych pracovníkov a získajte prístup k zľavám, špeciálnym akciám a informáciám pre zdravotníckych pracovníkov!!! Registrácia v našom e-shope TUa potom nám pošlite svoje identifikačné číslo na obchod@medicross.cz (do predmetu uveďte ''Zľava - profi'') a my vám nastavíme trvalú individuálnu zľavu na všetky nákupy.

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov e-shopu Medicross.cz

 1. Spoločnosť Medicross s.r.o., so sídlom Chopinova 523/10, 702 00, Ostrava 2, IČO 26845890, zapísaná v obchodnom registri vedenom u Krajského súdu v Ostrave, oddiel C, vložka 50294 (ďalej len "predávajúci" alebo "správca") spracúva nasledovné osobné údaje v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "nariadenie"):

  • meno, priezvisko
  • e-mailová adresa
  • telefónne číslo
  • adresa/miesto bydliska
 2. Vyššie uvedené osobné údaje musia byť spracované na účely spracovania objednávky a ďalšieho zmluvného plnenia, ak je medzi vami a predávajúcim uzatvorená kúpna zmluva. Takéto spracúvanie osobných údajov je povolené podľa čl. 6 ods. 1 lit. b) Nariadenie - spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

  Predávajúci spracúva tieto údaje aj na účely evidencie zmluvy a na účely prípadného budúceho výkonu a obhajoby práv a povinností zmluvných strán. Uchovávanie a spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel trvá 10 rokov od ukončenia poslednej časti plnenia podľa zmluvy, pokiaľ iný právny predpis nevyžaduje uchovávanie zmluvnej dokumentácie po dlhšiu dobu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 lit. c) a f) nariadenia - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti a na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

 3. Správy a iné obchodné oznámenia môžu byť zasielané na e-mailovú adresu alebo telefónne číslo kupujúceho, tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o službách informačnej spoločnosti, ak to kupujúci neodmietne. Odber týchto správ možno kedykoľvek zrušiť akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo kliknutím na odkaz v obchodnom oznámení.

 4. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Zasielame vám ich pri každom nákupe u nás, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti, nemôžete ich zaslanie odmietnuť. Spracovanie osobných údajov na účely zasielania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi sa vykonáva na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzu nášho postavenia na trhu využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; na tieto účely vám môžeme odovzdať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Pri zasielaní e-mailových dotazníkov sa vaše osobné údaje neposkytujú žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek namietať odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile obsahujúcom dotazník. Ak máte námietky, dotazník vám nepošleme.

 5. Spracovanie osobných údajov vykonáva prevádzkovateľ webovej stránky, t. j.j. medicross s.r.o., t. j. prevádzkovateľ osobných údajov. Osobné údaje pre tohto prevádzkovateľa spracúvajú aj sprostredkovatelia:

  • Binargon s. r. o., sídlem Frýdek-Místek, Ostravská 952, PSČ 73801
  • Poskytovatel služby Heureka, provozované společností Heureka Shopping s.r.o., sídlem Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín
  • Dopravce GLS General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Průmyslová 5619/1, 586 01, Jihlava, IČ: 260 87 961, DIČ: CZ 260 87 961
  • Dopravce GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., IČ: 36624942, Budča 1039,
   962 33, Budča
  • Platební brána ComGate Payments a.s., Aupark, Gočárova třída 1754/48b, 500 02 Hradec Králové, IČ: 279 24 505, DIČ CZ27924505
  • Poskytovatel chatu Smartsupp.com, Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 03668681

  Osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín mimo EÚ.

 6. Správca nemá osobu, ktorá by sa volala. poverenia. Správcu môžete kontaktovať na adrese info@medicross.cz

 7. Správca údajov ako prevádzkovateľ webovej stránky medicross.cz používa na tejto webovej stránke súbory cookie.

  Súbory cookie sú krátke textové súbory, ktoré webová lokalita ukladá do počítača návštevníka a ktoré prehliadač poskytuje pri každom návrate používateľa na lokalitu.

  Štandardné webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome atď.) podporuje správu súborov cookie. V nastaveniach prehliadača môžete manuálne odstrániť, zablokovať alebo úplne zakázať jednotlivé súbory cookie, prípadne ich zablokovať alebo povoliť len pre jednotlivé webové stránky. Podrobnejšie informácie nájdete v nápovede prehliadača.

  Ak je vo vašom prehliadači povolené používanie súborov cookie, predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookie naším serverom a súborov cookie od našich spracovateľov.

  Súbory cookie sa tu používajú na účely:

    • meranie návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík o návštevnosti webových stránok a správaní návštevníkov
    • základné funkcie webovej stránky

  • Zhromažďovanie súborov cookie na vyššie uvedené účely možno považovať za spracúvanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe oprávneného dôvodu - oprávneného záujmu prevádzkovateľa a je povolené podľa čl. 6 ods. 1 lit. (f) Nariadenie.
  • Súbory cookie, ktoré sa zhromažďujú na účely merania návštevnosti webovej stránky a vytvárania štatistík o návštevnosti a správaní návštevníkov na webovej stránke, sa spracúvajú v súhrnnej a anonymnej forme, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
  • Zozbierané súbory cookie môžu spracúvať iní spracovatelia:
   • Poskytovateľ služby Google Analytics, ktorého prevádzkuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 8. Upozorňujeme, že podľa nariadenia máte právo:

   kedykoľvek
  • zrušiť zasielanie obchodných oznámení,
  • namietať proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
  • požadovať od nás informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame,
  • požadovať prístup k týmto údajom a ich aktualizáciu alebo opravu, prípadne požadovať obmedzenie spracúvania,
  • požadovať vymazanie týchto osobných údajov, vymažeme ich, ak to nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami prevádzkovateľa,
  • na
  • prenosnosť údajov, ak ide o automatizované spracúvanie na základe súhlasu alebo na účely plnenia zmluvy,
  • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, na
  • účinnú súdnu ochranu, ak sa domnievate, že boli porušené vaše práva podľa Nariadenia v dôsledku spracúvania vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
  • podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely diskusných príspevkov a komentárov

 1. Týmto udeľujete súhlas spoločnosti Medicross s.r.o., zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 50294 (ďalej len "Prevádzkovateľ"), so spracovaním nižšie uvedených osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "Nariadenie"):

  • meno / prezývka
  • e-mailová adresa
  • fotografia (ak ju poskytnete prostredníctvom služby tretej strany).
 2. Vyššie uvedené osobné údaje sa spracúvajú na účely:

  • zobrazenie diskusných príspevkov a komentárov na stránke s informáciami o diskutujúcom
 3. Súhlasíte so spracovaním po dobu 10 rokov na účely:

  • zobrazenie diskusných príspevkov a komentárov na stránke s informáciami o diskutujúcom
 4. Spracovanie osobných údajov vykonáva prevádzkovateľ, ale osobné údaje môžu spracúvať aj nasledovní sprostredkovatelia:

  • Binargon s. r. o., so sídlom Frýdek-Místek, Ostravská 952, PSČ 73801
  • Ostatní poskytovatelia spracovateľského softvéru, služieb a aplikácií, ktoré spoločnosť v súčasnosti nevyužíva.
 5. Osobné údaje sa nebudú prenášať mimo EÚ.

 6. Súhlas so spracovaním údajov môžete kedykoľvek odvolať, napríklad úpravou nastavení ochrany osobných údajov v pätičke webovej stránky, zaslaním listu alebo e-mailu.

 7. Upozorňujeme, že podľa nariadenia máte právo:

  • kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom toto odvolanie bude mať za následok anonymizáciu informácií o diskutujúcich pri vašich príspevkoch (úpravou nastavení ochrany osobných údajov v pätičke stránky), alebo. na základe ústnej žiadosti (list, e-mail) úplné vymazanie vašich diskusných príspevkov.
  • požadovať od Prevádzkovateľa informácie o tom, aké osobné údaje spracúva
  • požadovať prístup k vašim osobným údajom spracúvaným Prevádzkovateľom a požadovať kópiu vašich osobných
  • údajov pre
  • automatizované osobné údaje, ktoré majú byť prenosné
  • požadovať
  • aktualizáciu alebo opravu vašich spracúvaných osobných údajov alebo požadovať obmedzenie ich spracúvania
  • požadovať
  • od spoločnosti vymazanie vašich osobných údajov, ak nejde o osobné údaje, ktoré je Prevádzkovateľ povinný alebo oprávnený ďalej spracúvať podľa príslušných právnych predpisov
  • na
  • účinnú súdnu ochranu ak sa domnievate, že vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracúvania vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov kontaktovať Prevádzkovateľa alebo Úrad na
  • ochranu
  • osobných
  • údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely zaslania dotazníka spokojnosti zákazníkov

 1. Týmto udeľujete súhlas spoločnosti Medicross s.r.o., zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 50294 (ďalej len "Prevádzkovateľ"), so spracúvaním nižšie uvedených osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "Nariadenie"):

  • e-mailová adresa
  • informácie o zakúpenom tovare
 2. Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované na tieto účely:

  • zasielanie dotazníkov na zistenie spokojnosti zákazníkov
 3. Súhlasíte so spracovaním na obdobie 60 dní na účely:

  • zasielanie dotazníkov na zistenie spokojnosti zákazníkov
 4. Prevádzkovateľ využíva na spracovanie týchto osobných údajov týchto spracovateľov:

  • poskytovateľ služby Heureka, ktorú prevádzkuje spoločnosť Heureka Shopping s.r.o., so sídlom Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín
  • Môžu byť k dispozícii aj iní poskytovatelia spracovateľského softvéru, služieb a aplikácií, ktoré však spoločnosť v súčasnosti nevyužíva.
 5. Osobné údaje sa nebudú prenášať mimo EÚ.

 6. Súhlas so spracovaním môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz na úpravu vašich preferencií ochrany osobných údajov v spodnej časti webovej stránky, kde môžete odvolať súhlas udelený e-shopu. Svoj súhlas môžete tiež odvolať kliknutím na príslušný odkaz v e-maile s prieskumom spokojnosti. V tomto prípade sa odhlásite zo strany poskytovateľa Heureka.

 7. Upozorňujeme, že podľa nariadenia máte právo:

  • kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, takéto odvolanie bude mať za následok ukončenie zasielania dotazníka spokojnosti
  • vyžiadať si od prevádzkovateľa informácie o tom, aké osobné údaje o vás spracúva
  • požiadať o prístup k vašim osobným údajom spracúvaným Prevádzkovateľom a vyžiadať si ich kópiu
  • v prípade automatizovaného spracúvania osobných údajov o ich prenosnosť
  • požiadať o aktualizáciu alebo opravu vašich spracúvaných osobných údajov alebo o obmedzenie ich spracúvania
  • požiadať spoločnosť o vymazanie vašich osobných údajov, ak nejde o osobné údaje, ktoré je prevádzkovateľ povinný alebo oprávnený ďalej spracúvať podľa príslušných právnych predpisov
  • na účinnú súdnu ochranu, ak sa domnievate, že vaše práva podľa tohto nariadenia boli porušené v dôsledku spracúvania vašich osobných údajov v rozpore s týmto nariadením
  • ak máte akékoľvek pochybnosti o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov, obráťte sa na Prevádzkovateľa alebo na Úrad na ochranu osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely používania funkcie Strážny pes

 1. Týmto udeľujete súhlas spoločnosti Medicross s.r.o., zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 50294(ďalej len "Prevádzkovateľ"), so spracovaním nasledovných osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "Nariadenie"):

  • e-mailová adresa
 2. E-mailová adresa bude spracovaná na účely:

  • použitie funkcie Watchdog - odoslanie e-mailového upozornenia pri zmene stavu zásob/ceny vybraného produktu podľa preferencií používateľa
 3. Udeľujete súhlas so spracovaním na 180 dní na nasledujúce účely:

  • zasielanie e-mailových upozornení pri zmene stavu zásob/ceny vybraného produktu podľa preferencií používateľa.
 4. Spracovanie osobných údajov vykonáva správca údajov, ale osobné údaje môžu spracúvať aj títo sprostredkovatelia:

  • Binargon s. r. o., so sídlom Frýdek-Místek, Ostravská 952, PSČ 73801
  • Ostatní poskytovatelia spracovateľského softvéru, služieb a aplikácií, ktoré spoločnosť v súčasnosti nevyužíva.
 5. Osobné údaje sa nebudú prenášať mimo EÚ.

 6. Súhlas so spracovaním môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na kontaktnú adresu info@medicross.cz so žiadosťou o odhlásenie alebo kliknutím v doručenom e-maile Watchdog.

 7. Upozorňujeme, že podľa nariadenia máte právo:

  • kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom takéto odvolanie bude mať za následok odstránenie e-mailovej adresy z funkcie Watchdog
  • vyžiadať si od prevádzkovateľa informácie o tom, aké osobné údaje o vás spracúva
  • požiadať o prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúva Prevádzkovateľ, a vyžiadať si ich kópiu
  • v prípade automatizovaného spracúvania osobných údajov o ich prenosnosť
  • požiadať o aktualizáciu alebo opravu vašich spracúvaných osobných údajov alebo o obmedzenie ich spracúvania
  • požiadať spoločnosť o vymazanie vašich osobných údajov, ak nejde o osobné údaje, ktoré je prevádzkovateľ povinný alebo oprávnený ďalej spracúvať podľa príslušných právnych predpisov
  • na účinnú súdnu ochranu, ak sa domnievate, že vaše práva podľa tohto nariadenia boli porušené v dôsledku spracúvania vašich osobných údajov v rozpore s týmto nariadením
  • ak máte akékoľvek pochybnosti o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov, obráťte sa na Prevádzkovateľa alebo na Úrad na ochranu osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely zasielania obchodných e-mailových oznámení

 1. Týmto udeľujete súhlas spoločnosti Medicross s.r.o., zapísanej v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 50294 (ďalej len "Prevádzkovateľ"), so spracovaním nasledovných osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "Nariadenie"):

  • e-mailová adresa
 2. Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované na účely:

  • zaradenie do databázy na zasielanie online obchodných oznámení.
 3. Súhlas so spracovaním udeľujete na obdobie 3 rokov na tieto účely:

  • zasielanie obchodných oznámení, pokiaľ toto obdobie nepredĺžite
 4. Spracovanie osobných údajov vykonáva správca údajov, ale osobné údaje môžu spracúvať aj títo sprostredkovatelia:

  • Binargon s. r. o., sídlo: Frýdek-Místek, Ostravská 952, PSČ 7380
  • Poskytovateľ softvéru, Ebola.cz
  • Iných poskytovateľov spracovateľského softvéru, služieb a aplikácií však spoločnosť v súčasnosti nevyužíva.
 5. Osobné údaje sa nebudú prenášať mimo EÚ.

 6. Súhlas so spracovaním údajov môžete kedykoľvek odvolať, napríklad úpravou nastavení ochrany osobných údajov v pätičke webovej stránky, zaslaním listu, e-mailu alebo kliknutím na odkaz v obchodnom oznámení.

 7. Upozorňujeme, že podľa nariadenia máte právo:

  • kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom takéto odvolanie bude mať za následok ukončenie zasielania e-mailových obchodných oznámení, alebo.
na vlastnú žiadosť fyzicky odstrániť svoje osobné údaje z databázy e-mailového nástroja
 • požadovať od Prevádzkovateľa informácie o tom, aké osobné údaje spracúva
 • požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim spracúvaným osobným údajom a požadovať ich kópiu
 • v prípade automatizovane spracúvaných osobných údajov na ich prenosnosť
 • požadovať
 • aktualizáciu alebo opravu svojich spracúvaných osobných údajov alebo obmedzenie ich spracúvania
 • požadovať od spoločnosti výmaz svojich osobných údajov, ak nejde o osobné údaje, ktoré je Prevádzkovateľ povinný alebo oprávnený ďalej spracúvať podľa príslušných právnych predpisov
 • na účinnú súdnu ochranu ak sa domnievate, že v dôsledku spracúvania vašich osobných údajov v rozpore s týmto nariadením boli porušené vaše práva podľa tohto
 • nariadenia v
 • prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov kontaktovať Prevádzkovateľa alebo
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely registrácie používateľského účtu

  1. Týmto udeľujete súhlas spoločnosti Medicross s.r.o., ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 50294(ďalej len "Prevádzkovateľ"), so spracovaním nasledovných osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "Nariadenie"):

   • meno a priezvisko
   • e-mailová adresa
   • telefónne číslo
   • fakturačná adresa
   • doručovacia adresa
   • história objednávok
  2. Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované na tieto účely:

   • nastavenie a správa používateľského účtu
   • poskytovanie pohodlnejšieho nakupovania
  3. Súhlasíte so spracovaním na obdobie 5 rokov na účely:

   • nastavenie a správu používateľského konta, pokiaľ túto lehotu nepredĺžite. K obnove dochádza aktívnym používaním používateľského účtu, t. j. pri každom prihlásení do používateľského účtu
   • , ktorý
   • ponúka pohodlnejšie nakupovanie
  4. Spracovanie osobných údajov vykonáva správca údajov, osobné údaje však môžu spracúvať aj títo sprostredkovatelia:

   • Binargon s. r. o., so sídlom Frýdek-Místek, Ostravská 952, PSČ 73801
   • Ostatní poskytovatelia spracovateľského softvéru, služieb a aplikácií, ktoré spoločnosť v súčasnosti nevyužíva.
  5. Osobné údaje sa nebudú prenášať mimo EÚ.

  6. Súhlas so spracovaním môžete kedykoľvek odvolať zaslaním listu alebo e-mailu so žiadosťou o odstránenie.

  7. Upozorňujeme, že podľa nariadenia máte právo:

   • kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom takéto odvolanie bude mať za následok odstránenie registrácie používateľa z databázy vrátane súvisiacich osobných údajov
   • požadovať od prevádzkovateľa informácie o tom, aké osobné údaje spracúva
   • požiadať o prístup k svojim osobným údajom spracúvaným Prevádzkovateľom a vyžiadať si ich kópiu
   • v prípade automatizovaného spracovania osobných údajov o ich prenosnosť
   • požiadať o aktualizáciu alebo opravu svojich spracúvaných osobných údajov alebo o obmedzenie ich spracúvania
   • požiadať spoločnosť o vymazanie vašich osobných údajov, ak nejde o osobné údaje, ktoré je Prevádzkovateľ povinný alebo oprávnený ďalej spracúvať podľa príslušných právnych predpisov
   • na účinnú súdnu ochranu, ak sa domnievate, že vaše práva podľa tohto nariadenia boli porušené v dôsledku spracúvania vašich osobných údajov v rozpore s týmto nariadením
   • ak máte akékoľvek pochybnosti o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov, obráťte sa na Prevádzkovateľa alebo na Úrad na ochranu osobných údajov

  Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely zobrazovania marketingových ponúk

  1. Týmto udeľujete súhlas spoločnosti Medicross s.r.o., zapísanej v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 50294 (ďalej len "Prevádzkovateľ"), so spracovaním nasledovných osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "Nariadenie"):

   • marketingové súbory cookie (anonymné)
   • aktivita používateľa (zobrazené produkty a stránky, nákupné správanie)
  2. Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované na tieto účely:

   • marketingové spracovanie vašich nákupných preferencií
   • personalizácia (t. j. prispôsobenie) obchodných ponúk alebo kampaní
  3. Súhlasíte so spracovaním na obdobie 90 dní na účely:

   • marketingové spracovanie vašich nákupných preferencií, pokiaľ túto lehotu nepredĺžite
   • personalizácia (t. j. prispôsobenie) obchodných ponúk alebo kampaní, pokiaľ túto lehotu nepredĺžite
  4. Spracovanie osobných údajov vykonáva správca údajov, ale osobné údaje môžu spracúvať aj títo sprostredkovatelia:

   • Binargon s. r. o., so sídlom Frýdek-Místek, Ostravská 952, PSČ 73801
   • Poskytovateľ služby Facebook Ads, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., so sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
   • Google AdWords, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
   • Poskytovateľ služby Sklik, ktorú prevádzkuje spoločnosť Seznam a.s., so sídlom Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, Česká republika
   • Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľského softvéru, služieb a aplikácií, ktoré však spoločnosť v súčasnosti nevyužíva
  5. Osobné údaje nebudú prenášané mimo EÚ. (Servery v EÚ)

  6. Súhlas so spracovaním môžete kedykoľvek odvolať úpravou nastavení ochrany osobných údajov v pätičke webovej stránky alebo zaslaním e-mailu.

  7. Upozorňujeme, že podľa nariadenia máte právo:

   • kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom takéto odvolanie bude mať za následok zamedzenie vykonávania remarketingových kódov reklamných nástrojov a zamedzenie personalizácie obsahu na webovej stránke e-shopu
   • vyžiadať si od Prevádzkovateľa informácie o tom, aké osobné údaje o vás spracúva
   • požiadať o prístup k vašim osobným údajom spracúvaným Prevádzkovateľom a vyžiadať si ich kópiu
   • v prípade automatizovaného spracúvania osobných údajov o ich prenosnosť
   • požiadať o aktualizáciu alebo opravu vašich spracúvaných osobných údajov alebo o obmedzenie ich spracúvania
   • požiadať spoločnosť o vymazanie vašich osobných údajov, ak nejde o osobné údaje, ktoré je prevádzkovateľ povinný alebo oprávnený ďalej spracúvať podľa príslušných právnych predpisov
   • na účinnú súdnu ochranu, ak sa domnievate, že vaše práva podľa tohto nariadenia boli porušené v dôsledku spracúvania vašich osobných údajov v rozpore s týmto nariadením
   • ak máte akékoľvek pochybnosti o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov, obráťte sa na Prevádzkovateľa alebo na Úrad na ochranu osobných údajov

  Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely zasielania dotazníka spokojnosti zákazníkov zo Zboží.cz

  1. Týmto udeľujete súhlas spoločnosti Medicross s.r.o., zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 50294 (ďalej len "Prevádzkovateľ"), so spracovaním nasledovných osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "Nariadenie"):

   • e-mailová adresa
   • informácie o zakúpenom tovare
  2. Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované na tieto účely:

   • zasielanie dotazníkov na zistenie spokojnosti zákazníkov
  3. Súhlasíte so spracovaním na obdobie 60 dní na účely:

   • zasielanie dotazníkov na zistenie spokojnosti zákazníkov
  4. Prevádzkovateľ využíva na spracovanie týchto osobných údajov týchto spracovateľov:

   • Poskytovateľ služby Zboží.cz, ktorú prevádzkuje spoločnosť Seznam a.s., Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, Česká republika
   • Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľského softvéru, služieb a aplikácií, ktoré však spoločnosť v súčasnosti nevyužíva
  5. Osobné údaje nebudú prenášané mimo EÚ.

  6. Súhlas so spracovaním môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz na úpravu vašich preferencií ochrany osobných údajov v spodnej časti webovej stránky, kde môžete odvolať súhlas udelený e-shopu. Svoj súhlas môžete tiež odvolať kliknutím na príslušný odkaz v e-maile s prieskumom spokojnosti. V tomto prípade sa odhlásite od poskytovateľa služieb Zboží.cz.

  7. Upozorňujeme, že podľa nariadenia máte právo:

   • kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, takéto odvolanie bude mať za následok ukončenie zasielania dotazníka spokojnosti
   • vyžiadať si od prevádzkovateľa informácie o tom, aké osobné údaje o vás spracúva
   • požiadať o prístup k vašim osobným údajom spracúvaným Prevádzkovateľom a vyžiadať si ich kópiu
   • v prípade automatizovaného spracúvania osobných údajov o ich prenosnosť
   • požiadať o aktualizáciu alebo opravu vašich spracúvaných osobných údajov alebo o obmedzenie ich spracúvania
   • požiadať spoločnosť o vymazanie vašich osobných údajov, ak nejde o osobné údaje, ktoré je prevádzkovateľ povinný alebo oprávnený ďalej spracúvať podľa príslušných právnych predpisov
   • na účinnú súdnu ochranu, ak sa domnievate, že vaše práva podľa tohto nariadenia boli porušené v dôsledku spracúvania vašich osobných údajov v rozpore s týmto nariadením
   • ak máte akékoľvek pochybnosti o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov, obráťte sa na Prevádzkovateľa alebo na Úrad na ochranu osobných údajov
  Medicross s.r.o.
  Chopinova 523/10
  702 00 Ostrava
  Česká Republika
  IČO: 26845890
  IČ DPH (DIČ): CZ26845890
  Mastercard
  Visa
  Comgate
  ApplePay
  Čeština
  cz
  Slovak
  sk
  EUR